Het videoplatform bij ThePostOnline
RVPP
 
avatar
     
Trump4president

Politiek incorrecte Trump-adviseur prijst Wilders

Volgens Roger Stone maken ‘hordes moslim-jongeren’ Europa onveilig

Twee invloedrijke politiek-adviseurs uit het Republikeinse kamp analyseren de positie van Law & Order-kandidaat Trump. Zou een kandidaat type Trump ook in Europa succesvol zijn? Hoe verhoudt Trump zich tot Wilders, die in het islamdebat vergelijkbare standpunten inneemt?

De man met de cowboyhoed is Mark McKinnon. Tegenwoordig is hij co-host van een wekelijks programma bij Showtime, The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth. Daarin volgt hij de Amerikaanse verkiezingen op de voet. Als strateeg werkte McKinnon voor big shots als John McCain en George W. Bush.

De andere political consultant die aan het woord komt: Roger Stone. Stone is grof gebekt. Hij werkte onder andere voor Richard Nixon, Bob Dole en Ronald Reagan. Ook was hij lange tijd lobbyist voor Trump, die hij hielp bij zijn casino-business. Aanvankelijk was Stone nauw betrokken bij de campagne van Trump. Nu staat hij meer op afstand, maar zijn waardering voor The Donald is er niet minder op geworden. Bij diverse tv-programma’s is Stone inmiddels banned, omdat sommige van zijn tweets té politiek incorrect zijn. Het verbaast dan ook niet dat Stone grote waardering heeft voor Geert Wilders.


UPDATE || Over het gebruik van de kwalificatie ‘politiek incorrect’ in bovenstaande tekst heersen wat misverstanden, zo blijkt uit de reacties (zie onder). Politiek incorrecte politici en opinion leaders nemen geen blad voor de mond. Ook al liggen zaken gevoelig, toch praten ze er vrijuit over. Ze passen ervoor onderwerpen taboe te verklaren. Met te stellen dat iemand politiek incorrect is wordt niet gesuggereerd dat hij/zij zaken verkeerd voorstelt of niet zou deugen. Steeds meer mensen zeggen trots van zichzelf politiek incorrect te zijn. De problemen zijn volgens hen te groot om (nog langer) te zwijgen, om PC (politiek correct) te blijven. TPTV heeft juist veel waardering voor mensen die lef tonen en moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. TPTV is voor duidelijkheid en koestert het democratisch debat. Met meel in de mond praten, daar kopen we niets voor. Een beetje beschaving kan geen kwaad, maar dat is wat anders dan problemen niet benoemen omdat men bang is op lange tenen te trappen. Of iemand wel of niet zaken overdrijft, echt doorschiet, of juist de vinger precies op de zere plek legt, hangt simpelweg af van wát er concreet wordt gezegd, uitspraak per uitspraak.

 
 
 
 
 
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.